Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

pansmiec
5574 9799 500
Reposted fromkatsiu katsiu
pansmiec
5745 eea5 500
Reposted frommesoute mesoute
pansmiec
5930 c244 500
Reposted fromdrugs drugs

December 03 2017

pansmiec
3848 9967
Powinienem napisać,"też Cię kocham". Byłoby łatwiej.
Reposted fromPoranny Poranny
pansmiec
4204 8ea5 500
biggest girl/boy crush
pansmiec
4209 dc30 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
pansmiec
4212 ecf2 500
happy new year spirit
Reposted fromtojika4 tojika4
pansmiec
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
pansmiec
Chyba nigdy nie jest za późno i na nic nie jest za późno, kiedy w grę wchodzi człowiek. Nawet tego, który odszedł, można dogonić. 
— Krystyna Siesicka - "Zapałka na zakręcie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

December 02 2017

pansmiec
Reposted fromRekrut-K Rekrut-K
pansmiec
Na spędzenie ze sobą „całego życia” mają tak naprawdę szansę ci, którzy spotykają się odpowiednio późno.
— Domagalik & Wiśniewski
Reposted fromforgivness forgivness
pansmiec
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Domagalik & Wiśniewski
Reposted fromforgivness forgivness
pansmiec
3550 0162 500
Reposted fromferlin ferlin
pansmiec
pansmiec
0197 231d
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viahash hash
pansmiec
5085 f398
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viahash hash
5290 c449

the-absolute-best-gifs:

and this is why you never ever do that

Reposted fromdeedo2313 deedo2313 viahash hash
pansmiec
5625 e0f5
Reposted frompastelowe pastelowe viahash hash
pansmiec
4332 bf51
Reposted fromrof rof viahash hash
pansmiec
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahash hash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl